Projekttransport och heavy lift

Låt oss ta hand om era större projektsändningar så får ni en enkel och anpassad lösning där vi koordinerar hela projektlogistiken från start till mål.

Vi har erfarenheten, resurserna och kontaktnätet för att säkerställa en flexibel och säker transport av ert gods.

Genom vårt globala nätverk av samarbetspartners inom projektlogistik kan vi erbjuda en kombination av lösningar med väg-, järnväg-, sjö- och flygtransporter till alla delar av världen.

Projekttransport som tar hand om större försändelser
Projektfrakt som levereras

Projektfrakt

Vi har erfarenheten, resurserna och kontaktnätet för att säkerställa en flexibel och säker transport av ert gods. Detta genom ett nära samarbete med partners över hela världen som alla är specialister på hantering av komplexa projektfrakter

Dörr till dörr

Dörr till dörr

Vi tar hand om hela leveransprocessen för att göra det så smidigt som möjligt för er, från avsändare till mottagare.

Lagerabetare skrattar tillsammans

Break bulk

Specialiserade lösningar för sändningar som kräver en unik och skräddarsydd hantering.

Frakt via chartertjänst

Charter

För de tillfällen då standardalternativ inte riktigt passar, erbjuder vi chartertjänster för att möta era exakta krav.

Tullhantering

Tullhantering

Vi tar hand om er tullhantering och all nödvändig dokumentation, samt övervakning av tullavgifter och skatter. Vi kan även samarbeta med tullmäklare vid behov.

Farligt gods

Farligt gods

Specialiserade tjänster för transport av farligt gods, med full efterlevnad av säkerhetsstandarder.

Crosstrade-frakt

Crosstrade

Import-frakt

Import

Export-frakt

Export

Konsolidering

Konsolidering

Och mycket mer...

Silent Transport strävar alltid efter att överträffa era förväntningar genom att erbjuda en heltäckande uppsättning tjänster som effektivt täcker alla era logistikbehov.

Engelsk flag
EN
Tysk flag
SV